Menu
Obec Plevník-Drienové
obecPlevník-Drienové

Poľovnícky spolok Kaňa

Z histórie
Už naši dávni predkovia lovili voľne žijúcu divú zver pre potreby svojho prežitia.
Zver lovili primitívnymi zbraňami a rôznymi spôsobmi, čo dokazujú jaskynné maľby.

Za feudálneho spoločenského zriadenia mala na našom území výsadné právo na lov divej zveri na svojom majetku nižšia a vyššia šľachta a nimi určení hájnici. Títo zásobovali ich kuchyne mäsom zo zveriny. Po prvej svetovej vojne a zániku Rakúsko-uhorskej monarchie začala nová história poľovníctva. Po vzniku prvej Československej republiky vznikali poľovnícke organizácie samostatne na Slovensku, na Morave a v Čechách. Na Slovensku sa vytvorila poľovnícka organizácia v roku 1920 pod názvom Lovecký ochranný spolok, ktorý mal celoslovenskú pôsobnosť. Majetok šľachty bol rozdelený a odkúpený obyvateľmi našich obcí Plevníka a Drieňového, ktorí si založili urbárske a akcionárske spolky. Od týchto spolkov si za stanovený dohodnutý poplatok prenajímali revír pre výkon práva poľovníctva členovia Loveckého ochranného spolku. V obci Plevník si ako prvý prenajal revír Anton Matejka, v Drieňovom Alexander Čerňan. Neskoršie v 30-tych rokoch začal poľovať Jozef Turčáni.

Veľmi často v našich obciach vykonával právo poľovníctva vedúci Farského úradu, Predmier THDr. Emil Jánsky. Títo členovia vykonávali právo poľovníctva až do roku 1948. V tomto roku prešlo poľovníctvo výraznými zmenami. Na základe takzvaných Ďurišo-vých dekrétov vznikali na Slovensku poľovnícke spolky. V tomto roku bolo poľovníctvo sprístupnené každému bezúhonnému občanovi, ktorý mal skúšky z poľovníctva a chcel sa podieľať na chove a love zveri a zveľaďovaní poľovného revíru.

Poľovníci z obcí Plevník, Drieňové, Považská Teplá, Kostolec a Vrchteplá, patriace pod notariát Plevník, po spoločnej dohode založili poľovnícky spolok pod názvom KAŇA.

Medzi zakladajúcich členov patrili:

z obcí Plevník a Drieňové - Štefan Ďurkech /prvý predseda/, Anton Matejka, Juraj Ada-mec, Pavol Urík, Anton Kremeň, Rudolf Gaňo, Jozef Jakubec,

z obce Považská Teplá - Štefan Špindor /poľovný hospodár/, Ján Hajný, Haviar, Korbaš, z obce Vrchteplá - Ján Bohuš.

Novozaložený spolok KAŇA hneď od svojho vzniku začal pracovať na výstavbe poľovníckych zariadení - krmelcov, solísk, slúžiacich na prikrmovanie zveri v zimnom období. V tom období sa v revíri nachádzala srnčia a diviačia zver, zajace a jarabice.

Na základe stúpajúcich nárokov pri chove a love a záujmu o poľovníctvo boli postupne priberaní ďalší členovia. V tom čase sa objavuje v revíri aj zver jelenia. Známa je historka, ako si členovia v zápalkovej škatuľke ukazovali trus tejto zveri. Pre jej udržanie bolo potrebné vybudovať ďalšie krmelce. V roku 1961 sa poľovnícky spolok Kaňa premenúva na poľovnícke združenie Manín, so sídlom v Považskej Teplej. V 70-tych rokoch bola vypustená do revíru muflónia zver, ktorá sa úspešne udržala až doteraz. Horšie to bolo s bažantami. Napriek každoročnému vypúšťaniu do reviru sa túto zver nepodarilo úspešne dochovať.

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a na základe ukončenia platnosti nájomných zmlúv v roku 1992 a možnosti založenia si vlastného poľovníckeho združenia, členmi PZ MANÍN, bývajúcimi v obci Plevník-Drienové, bolo založené nové poľovnícke združenie so staronovým názvom KAŇA. Na ustanovujúcej schôdzi dňa 30.5.1992 bol zvolený výbor poľovníckeho združenia. Jeho členmi sa stali: Anton Durkech /predseda/, Ladislav Ciprich /tajomník/, Vincent Butko /hospodár/, František Čerňan /pokladník/, Vladimír Chladný /člen/.

Členskú základňu ďalej tvorili nasledovní občania: Ján Bajza, Milan Ciprich st.,Milan Ciprich ml., Zdeno Čerňan, Miroslav Durkech, Jozef Mičo, Ján Monček a Peter Sluka.

Poľovnícke združenie obhospodaruje 1302 ha poľ. plochy v katastri našej obce.

Naše rady boli rozšírené o Mudr. Ľuboša Ďurkecha a Ladislava Ďurkecha. Ihneď po vzniku sa členovia s veľkým elánom pustili do budovania poľovníckych zariadeni- krmelcov, posedov a obrábania políčok pre zver.

Postupne boli do združenia prijatí členovia Pavol Durkech, Mudr. Anton Durkech ml., Ladislav Ščotka, František Čerňan ml., Juraj Somora a Peter Ščotka.

Naše rady opustili - Milan Ciprich st. a Ján Monček, ktorí zomreli a jeden člen bol vylúčený.

V súčasnej dobe má poľovnícke združenie 18 členov. Stará sa o 18 krmelcov, 35 solísk, 18 posedov a obrába 3 políčka pre zver.

Poľovnícke združenie spolupracuje s materskou školou. Každoročne usporadúva posedenie v prírode so žiakmi. Na stretnutiach naši členovia vštepujú deťom názornými ukážkami a rôznymi súťažami lásku k prírode. Výborné výsledky v rámci okresu dosahujú žiaci základnej školy, organizovaní v krúžku mladých priateľov poľovníctva a prírody pod vedením bratov Ladislava a Pavla Ďurkechovcov.

Naše združenie by nemohlo úspešne napredovať ani bez spolupráce s urbárskymi spolkami Plevník a Drieňové a spolku lesomajiteľov v obci.

Členovia sa zapájajú aj do akcii poriadaných obecným úradom a spolupracujú s ďalšími spoločenskými organizáciami v obci.

--

Text prevzatý z publikácie: PaedDr. Dagmara Smataníková a kol.: Obec Plevník-Drienové, vydanej roku 2004

Obec

Kalendár

Počasie

dnes, nedeľa 26. 5. 2024
mierny dážď 26 °C 10 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 25/11 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 23/10 °C
streda 29. 5. zamračené 18/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

hore