Menu
Obec Plevník-Drienové
obecPlevník-Drienové

Miestny odbor Matice slovenskej

Z histórie

Matica slovenská mala záujem na tom, aby aj obce sa stali jej členmi a boli činné na budovaní a udržovaní národného povedomia. Výzvu Matice slovenskej prijali zastupiteľstvá obcí Plevník i Drieňové a od roku 1928 obe obce boli členmi Matice slovenskej. Žiaľ táto skutočnosť nebola zapísaná do obecnej kroniky, podobne ako založenie miestneho odboru Matice slovenskej. Presný dátum teda nie je doložený, dá sa však podkladové vyvodiť rok založenia, ktorým je rok 1942.

Z originálov dokladov archívu Matice slovenskej v Martine vyplýva, že členmi MO MS v Plevníku v roku 1942 preukázateľne boli Pavol Šebestian, notár s číslom členskej legitimácie 13 901, Jozef Michalec, poštový zriadenec s číslom legitimácie 26 249, Pius Kušnier, zamestnanec Slovenských železníc, číslo legitimácie 30 075. Evidovaní sú aj ďalší s vyššími číslami členských legitimácií. V niektorých rodinách sa aj v súčasnosti nachádzajú členské prémiové výtlačky Matice slovenskej z tridsiatych a štyridsiatych rokov 20.storočia.

Po prechode frontu, po roku 1945 Miestny odbor MS v Plevníku obnovil činnosť. Na valnom zhromaždení uskutočnenom 22.2.1947 za prítomnosti vyše 30 členov a tajomníka Matice slovenskej z Martina bol zvolený výbor. Predsedom sa stal Pius Kušnier, podpredsedom František Ciprich a tajomníkom Štefan Paľko, riaditeľ školy. Za pokladníka bol zvolený Štefan Monček, obchodník a zapisovateľkou sa stala Matilda Fuchsová. Členmi výboru boli Ján Ďuriš, Ján Hlaváč, Pavol Urík a Jozef Kretík. Za revízorov boli zvolení Pavol Šebestian a Katarína Fírová. V tomto zložení bol miestny odbor činný aj v roku 1948 a 1949, hoci aktivita upadala.

Preto na deň 8.9.1949 bolo zvolané valné zhromaždenie, na ktoré bol prizvaný tajomník Matice slovenskej. Základným bodom programu bola spolupráca, prípadne začlenenie ostatných miestnych zložiek do miestneho odboru Matice slovenskej v Plevníku. Sľubne sa vyvíjajúca spolupráca skončila v roku 1952, keď zákon z roku 1951 zrušil miestne odbory Matice slovenskej.

K oživotvoreniu matičných myšlienok došlo v roku 2003. Na valnom zhromaždení 30. mája bola obnovená činnosť miestneho odboru MS ako Miestneho odboru Matice slovenskej v Plevníku-Drienovom. Valné zhromaždenie prijalo vypracované vlastné stanovy MO MS a na základe matričného listu bol miestny odbor zaevidovaný Členským ústredím Matice slovenskej v Martine s registračným číslom 634. Od prvého mesiaca oživotvorenia boli matičiari aktívnym činiteľom medzi združeniami, spolkami a zväzmi. V roku 2003 zorganizovali Prvú národopisnú výstavu a podnietili stretnutie zamestnancov železníc k 120 ročnému jubileu Považskej železnice. Od znovuzaloženia MO MS vydáva informačný bulletin Manínka, ktorý vychádza ako mesačník a je prvou tlačou tohto druhu v systéme doterajších združení a spoločností v obci vôbec. Výbor po valnom zhromaždení v roku 2003 pracoval v zložení: predseda Dr. Otto Gáťa, tajomník Jozef Kamas, pokladník Augustín Ištók a revízor Ondrej Kušnier st.

---

Text prevzatý z publikácie: PaedDr. Dagmara Smataníková a kol.: Obec Plevník-Drienové, vydanej roku 2004

 

Manínka - občasník MO Matice slovenskej

V nasledujúcich súboroch si môžete prečítať obsah jednotlivých čísel bulletinu Manínka vydávaného Miestnym odborom Matice slovenskej v Plevníku-Drienovom

Použiť texty, alebo ich časti z jednotlivých čísel bulletinu je možné len so súhlasom autora alebo s uvedením citácie a uvedením mena autora. Autorom všetkých čísel Manínky je Dr. Otto Gáťa.

Manínka 1 2010.pdf (1.6 MB)

Manínka 2 2010.pdf (1.73 MB)

Manínka 6 2010.pdf (1.25 MB)

Manínka 1 2011.pdf (1.49 MB)

Manínka 2 2011.pdf (1.91 MB)

Obec

Kalendár

Počasie

dnes, nedeľa 26. 5. 2024
mierny dážď 26 °C 10 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 25/11 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 23/10 °C
streda 29. 5. zamračené 18/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

hore