Menu
Obec Plevník-Drienové
obecPlevník-Drienové

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ

DHZ patrí k najstarším organizáciám v našej obci. Bol založený v roku 1924 vtedajším notárom p. F. Pohovejom. Zakladajúci členovia: M. Kremeň, P. Urík, F. Sluka, M. Ilko, K. Urík, I. Kováčin, P. Adamec, G. Sluka, P. Halama, L. Honek, F. Kremeň, F. Pohovej, P. Kušnier, M. Krkoš, J. Michalec, L. Michalec, M. Minárik, J. Dolinec, R. Kopačka, F. Hanušík.

Prvým veliteľom hasičov bol p. Július Zentál a podveliteľom  bývalý notár p. Kepp. Hasičstvo bolo kedysi povinné pre každého bývalého vojaka až do 40 rokov. Postupne sa organizácia rozrastala a mala viac než desiatku žien. Každú nedeľu o 6. hodine ráno chodievali  hasiči cvičiť do Sihote. Zvolávanie hasičov robil p. R. Kopačka st. a po ňom p. M. Minárik trúbkou. Chodil trúbiť po obidvoch obciach  po Plevníku i po Drienovom. Prvú striekačku, ktorú vlastnili hasiči, ručne ťahali chlapi. Obsluhovali ju štyria hasiči, ktorí sa v priebehu hasenia požiaru striedali. Táto ručná striekačka bola odovzdaná na JRD, keď dostal hasičský zbor novú – motorovú. Hasiči sa zúčastňovali na pretekoch, ktoré poriadal Okresný výbor. Zo súťaží, si odnášali popredné umiestnenia i vecné ocenenia. Plevník mal zastúpenie aj v Zemianskej hasičskej jednote v Turčianskom sv. Martine – členom bol p. Ferdinant Matejka, i v Okresnom výbore hasičskej jednoty v Považskej Bystrici, kde nás zastupovali: p. Rudolf Kopačka st. a p. František Bačík st. DHZ bol veľmi aktívny v 20 a 30-tych rokoch 20. storočia. Dôkazom toho je zápis v kronike obce Šebešťanová, kde v roku  1935 vypukol požiar, ktorý zničil 43 domov a veľa hospodárskych budov. Oheň lokalizovali hasičské zbory z okolia – aj z našej obce. Školu, ktorá stála uprostred horiacich domov, zachránil a uhasil náš hasičský zbor. Striekačku vtedy prevážali hasiči cez veľké vody Váhu a keďže bola veľmi ťažká, veľa nechýbalo a prevážajúci Kepkov hajov (kompa) sa mohol aj s hasičmi potopiť.

Hasičský zbor vyvíjal aj kultúrnu činnosť. Prvý majáles usporiadali hasiči na Sihoti. V roku 1934 sa divadelný súbor  Dobrovoľného hasičského zboru z Plevníka s hrou „Matka“ stal víťazom oblastnej súťaže ochotníckych divadiel. V povojnovom období bola postavená nová požiarna zbrojnica s kultúrnou sálou na poschodí. Sála slúžila pre občanov celej obce. Premietali sa tu filmy, hrali divadlá, konali estrády a schôdze.

 

                           rok 1924                                                     rok 1934

rok  1924 DHZ

 

Prvým veliteľom z radov našich občanov bol p. Pius Kušnier. Túto funkciu vykonával od roku 1924 – takmer 30 rokov.

Po ňom zastávali túto funkciu občania: p. Trokan p. Jozef Magát, p. Karol Hamacek, p. Filip Kačanský, p. Rudolf Gaňo, p. Jozef Tamáši, p.Anton Ďurkech, p.Vladimír Kľačanský, p.Zdeno Čerňan, p. Miroslav Drblík.

Prvé motorové vozidlo a motorovú striekačku  dostali hasiči v roku 1952.Dlhoročným strojníkom tejto techniky bol p. Mikuáš Littera po ňom p. Milan Ciprich st. a p.  Rudolf Kopačka ml. Táto prvá motorová striekačka bola iba na podvozku, tiež ju ručne ťahali chlapi. V roku 1957 bola zakúpená Praga Even, ktorá mala na prednej časti motorovú striekačku PPS – 16.

V roku 1986 bolo staré vozidlo nahradené novým – Áviou.

V roku 1985 bola požiarna zbrojnica zrekonštruovaná.

DHZ DHZ

Väčšie požiare v našej obci, ktoré hasili naši hasiči boli:

Rok 1955 horelo humno Ďurišovcov, požiar zapríčinil blesk,

Rok 1956 horelo Iľkove humno,

Rok 1966 bol veľký požiar na JRD, horeli kuríny,

Rok 1967 v zime horelo humno p. F. Ďurkecha

Rok 1972 horel na JRD stoh slamy.

Rok 1997 horela hora za Manínom,

Rok 1998 horela zadná časť Dúbravky,

Rok 1994 bol veľký požiar v hore za baňou Drienové

Rok 2002 zhorelo veľké humno bývalého JRD.

 

Úspešné boli aj 90-te roky, keď do súťaží boli postavené dve družstvá mužov, jedno dorastenecké, dve ženské a jedno žiacke.

Veliteľom DHZ: p. Vladimír Kľačanský.

Prípravu súťaže viedol Predseda: p. Miroslav Valient, po ňom funkciu prevzal p. Marian Valient , p. Vladimír Kľačanský.

Hasiči spolupracovali so základnou školou. P. Štefan Valient viedol krúžok detí pod názvom „ Plameň.“

DHZDHZDHZ

 

Rok 2003 – 2010

Veliteľom DHZ: p. Zdeno Čerňan ml.

Predseda: p. Miroslav Valient. Podpredseda p. Jaroslav CHalupčan st. Mechanik: p. Janech Miroslav, p. Janech Jozef. Strojník: p. Ďurkech Ladislav . DHZ disponovalo 2 družstvami mužov, družstvom dorastencov a družstvom žien. Hasiči sa zúčastňovali sa súťaží a často úspešne. Zúčastňovali sa aj hokejbalových turnajov a na určitú dobu prevzali ich organizáciu v športovom areály. Zorganizovali dve stolnotenisové súťaže. Svojpomocne si natreli strechu Požiarnej zbrojnice. Pokračovali v tradícii starých hasičov a poriadali Valentínske plesy. Za  záchranu života bol ocenený mladý hasič, Róbert Tvardoš. V r. 2006 prezident DHZ Judr. Jozef Minárik ocenil DHZ medailou za príkladnú prácu.

 

Väčšie požiare, pri ktorých zasahovali naši hasiči v obci:

Rok 2005 veľký požiar u p. Jána Cipricha ( v kostole bola pre rodinu zbierka pomoci)

Rok 2005 požiar rodinného domu p. Čiernika

Rok 2005 požiar na Doline, horela stodola a okolité stromy.

Rok 2005 požiar rodinného domu p. Jurdíka, žiaľ s tragickým koncom.

dhzdhzDHZ

 

Od roku 2011 je Veliteľ DHZ: p.Miroslav Drblík.

Predseda: p.Ivan Lukáč st.  Mechanik: p. Ján Majščiník.

Strojník: p. Michal Urík.

Hasiči zrenovovali hasičskú zbrojnicu početnými brigádami.

Garáž DHZ okožovali, omaľovali, zakúpili pracovné stoly, regále, ponk, zverák, pracovné náradie, do garáže osadili  ventilátory, aby redukovali nadmernú vlhkosť. Urobili novú ektroinštaláciu.

Starosta Ján Michalec zabezpečil sponzorským darom nové dvojkrídlové, zateplené, plechové dvere na garáž, drevený obklad na klubovňu, dal opraviť a prerobiť starý obecný fekálny voz pre hasičov na zásahové vozidlo, so zásobárňou vody. Aby hasiči zasahovali pri požiari hneť s dostatočnou zásobou  vody i na miestach, kde sa nemôžu napojiť na hydrant, alebo prírodný vodný zdroj.

Klubovňu omaľovali, urobili drevený obklad celej miestnosti, dali si prerobiť stavanú pec na vykúrenie celej miestnosti.

Dali si vyrobiť zariadenie 4 stoly, 20 lavíc a odkladacie skrine.

Hasiči si nadobudli novú striekaciu mašinu chladenú vodou, nové benzínové čerpadlo a novú benzínovú elektrocentrálu.

Hasiči pomáhajú obci: spriechodnili roky upchané odvodňovacie kanály z hôr, okolo p.Žiačika vedené popod cestu až do potoka, ktoré zapchané spôsobovali povodne. Pracovali pri prírodnej kalamite na Doline. Každoročne organizujú Valentínske plesy.

V  r. 2014 na počesť 90 výročia zorganizovali súťaže, pozvaných hasičských družstiev, pohostili a ocenili zaslúžilých hasičov za dlhoročnú obetavú prácu v hasičskom zbore, pokračovali zábavou na tenisovom ihrisku. Dôstojne oslávili  90- rokov činnosti  DHZ v našej obci.

Hasiči zasahovali pri požiaroch:

Rok 2011 rozsiahly požiar za železnicou.

Rok 2012  opäť rozsiahly požiar za železnicou.

Rok 2013  rozsiahly požiar nad Drienovskou baňou bol v náročnom teréne, Považsko-bystrickí hasiči sa k požiaru s technikou ani nedostali. Zásluhou našich hasičov a obecného fekálneho voza, ktorý plnili pri Váhu a ktorý ako jediný dokázal vyjsť do strmého terénu bane, zabránili ďalšiemu šíreniu ohňa a požiar uhasili, no žiaľ i tak vznikli veľké škody na lesnom poraste.

Rok 2014 veľký požiar nad Drienovskou baňou. Škoda vznikla na lesnom poraste v ploche 1,5 ha vo finančnom vyjadrení cca. 10.000 €.

 

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“

DHZDHZ

 

Hasiči sa zúčastňujú na brigádach

                   v obci (r. 2011)

dhz 

 

                  Deň Zeme ( r.2013)                                 Deň Zeme ( r.2014)

dhz Deň Zeme ( r.2014)

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
15 16 17 18
1
19 20 21
22 23 24 25
1
26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
slabý dážď 31 °C 15 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 26/17 °C
streda 24. 7. mierny dážď 23/14 °C
štvrtok 25. 7. takmer jasno 23/12 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

hore