Zverejňovanie informácií


Obecný úrad
Zamestnanci úradu

Ján Michalec
starosta obce

Miroslav Kremeň
zástupca starostu obce

Ing. Milan Kremeň (úväzok 0,2)
hlavný kontrolór obce

 

Viera Michálková
matrikárka, vybavuje matričnú agendu, osvedčovanie písomností,
stavebnú agendu, príjem a výdaj písomností - podateľňa, archivácia,
agenda ŽP – ochrana prírody a krajiny, evidencia obyvateľov, vyhlasovanie
v miestnom rozhlase, nahlasovanie porúch TKR, MR a VO.

Alena Francová
referent pre oblasť odpadového hospodárstva, pozemkového vlastníctva, pokladňa, opatrovateľská služba, aktivačná činnosť, vyhlasovanie MR.

Ing. Milena Kremeňová
ekonóm obce, styk s bankami, eurofondy.

Mária Nemčíková
mzdy personalistika, dane, účtovníctvo.

Marta Adamcová, /úväzok 0,6/
prevádzka nákladnej a osobnej dopravy, evidencia
separovaného odpadu, pokladňa ŠJ, odpady.

Ján Kamas, vodič nákladnej dopravy
Ján Sluka, údržbár budov a obsluha záhradnej techniky
Stanislav Štefanica, údržbár

Ľubica Kardošová, riaditeľka MŠ, učiteľka MŠ
Emília Ciprichová, učiteľka MŠ
Dagmar Mičúchová, učiteľka MŠ
Alena Ďurišová, učiteľka MŠ

Ľubica Tarabová, vedúca školskej kuchyne a jedálne
Marta Čerňanová, hlavná kuchárka
Jana Pajgerová, pomocná kuchárka
Lenka Prášková,prevádzkový zamestnanec kuchyne
Monika Ďurkechová, školníčka
Kamila Adamcová, prevádzkový zamestnanec + výdaj desiatej žiakom v ZŠ