Menu
Obec Plevník-Drienové
obecPlevník-Drienové

Obec: stavebné tlačivá

Tlačivá vo formáte doc

1.Ohlásenie drobnej stavby

1.Ohlásenie drobnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 15. 2. 2023

2.Prehlásenie stavebného dozora

2.Prehlásenie stavebného dozora.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 15. 2. 2023

3.Žiadosť o stavebné povolenie

3.Žiadosť o stavebné povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 15. 2. 2023

4.Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

4.Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 15. 2. 2023

5.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

5.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 15. 2. 2023

6.Žiadosť o stav. povolenie -prestavba

6.Žiadosť o stav. povolenie -prestavba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52,5 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 15. 2. 2023

7.Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

7.Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 15. 2. 2023

8.Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

8.Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 15. 2. 2023

9.Ohlásenie odstránenia drobnej stavby

9.Ohlásenie odstránenia drobnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 15. 2. 2023

10.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

10.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 15. 2. 2023

11.Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

11.Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 15. 2. 2023

12.Ohlásenie drob. st. - cesta a jej súčasti

12.Ohlásenie drob. st. - cesta a jej súčasti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 15. 2. 2023

13.Ohlasenie drob. st. - plyn. prípojka

13.Ohlasenie drob. st. - plyn. prípojka.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 15. 2. 2023

14.Ohlásenie drob. st.- prípojky

14.Ohlásenie drob. st.- prípojky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 15. 2. 2023

15.Žiadosť o povolenie na malý zdroj znečistenia

15.Žiadosť o povolenie na malý zdroj znečistenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 15. 2. 2023

16.Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

16.Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 15. 2. 2023

17.Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

17.Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 15. 2. 2023

18.Ohlásenie zmeny v užívaní stavby

18.Ohlásenie zmeny v užívaní stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 15. 2. 2023

20.Žiadosť o povolenie terénnych úprav

20.Žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 15. 2. 2023

21.Žiadosť o povolenie vodnej stavby

21.Žiadosť o povolenie vodnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 15. 2. 2023

22.Žiadosť o kolaudáciu studne

22.Žiadosť o kolaudáciu studne.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 2. 2023

23.Navrh na vyd. kolaud. rozhodnutia - vodna stavba

23.Navrh na vyd. kolaud. rozhodnutia - vodna stavba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 15. 2. 2023

24.Žiadosť o rozkopávkové povolenie verejných priestranstiev

24.Žiadosť o rozkopávkové povolenie verejných priestranstiev.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 15. 2. 2023

25.Žiadosť o vydanie rozkop. povolenia-verej. zeleň

25.Žiadosť o vydanie rozkop. povolenia-verej. zeleň.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 2. 2023

27.Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby

27.Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 2. 2023

28.Zápis o vykonaných skúškach inštalácií

28.Zápis o vykonaných skúškach inštalácií.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 15. 2. 2023

29.Zápis o skúške vodotesnosti žumpy

29.Zápis o skúške vodotesnosti žumpy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 2. 2023

30.Žiadosť ohlásenie reklamnej stavby do 3m

30.Žiadosť ohlásenie reklamnej stavby do 3m.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 15. 2. 2023

31.Žiadosť o povolenie reklamnej stavbyod 3m2 do 20m2

31.Žiadosť o povolenie reklamnej stavbyod 3m2 do 20m2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 15. 2. 2023

32.Žiadosť o povolenie reklam. stavby väčšej ako 20m2

32.Žiadosť o povolenie reklam. stavby väčšej ako 20m2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 15. 2. 2023

33.Ohlasenie odstranenia informacneho-reklam. zariadenia

33.Ohlasenie odstranenia informacneho-reklam. zariadenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 15. 2. 2023

Tlačivá vo formáte pdf

1.Ohlásenie drobnej stavby

1.Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,87 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 15. 2. 2023

2.Prehlásenie stavebného dozora

2.Prehlásenie stavebného dozora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,63 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 2. 2023

3.Žiadosť o stavebné povolenie

3.Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,86 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 15. 2. 2023

4.Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

4.Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,79 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 15. 2. 2023

5.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

5.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,63 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 2. 2023

6.Žiadosť o stav. povolenie -prestavba

6.Žiadosť o stav. povolenie -prestavba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,14 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 2. 2023

7.Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

7.Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,79 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 15. 2. 2023

8.Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

8.Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,49 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 15. 2. 2023

9.Ohlásenie odstránenia drobnej stavby

9.Ohlásenie odstránenia drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,08 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 2. 2023

10.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

10.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,05 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 15. 2. 2023

11.Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

11.Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,57 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 2. 2023

12.Ohlásenie drob. st. - cesta a jej súčasti

12.Ohlásenie drob. st. - cesta a jej súčasti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,12 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 2. 2023

13.Ohlasenie drob. st. - plyn. prípojka

13.Ohlasenie drob. st. - plyn. prípojka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,9 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 15. 2. 2023

14.Ohlásenie drob. st.- prípojky

14.Ohlásenie drob. st.- prípojky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,82 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 15. 2. 2023

15.Žiadosť o povolenie na malý zdroj znečistenia

15.Žiadosť o povolenie na malý zdroj znečistenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,04 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 15. 2. 2023

16.Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

16.Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,51 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 15. 2. 2023

17.Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

17.Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,11 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 2. 2023

18.Ohlásenie zmeny v užívaní stavby

18.Ohlásenie zmeny v užívaní stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,15 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 15. 2. 2023

20.Žiadosť o povolenie terénnych úprav

20.Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,26 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 2. 2023

21.Žiadosť o povolenie vodnej stavby

21.Žiadosť o povolenie vodnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,07 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 2. 2023

22.Žiadosť o kolaudáciu studne

22.Žiadosť o kolaudáciu studne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,34 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 15. 2. 2023

23.Navrh na vyd. kolaud. rozhodnutia - vodna stavba

23.Navrh na vyd. kolaud. rozhodnutia - vodna stavba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,35 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 15. 2. 2023

24.Žiadosť o rozkopávkové povolenie verejných priestranstiev

24.Žiadosť o rozkopávkové povolenie verejných priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,26 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 15. 2. 2023

25.Žiadosť o vydanie rozkop. povolenia-verej. zeleň

25.Žiadosť o vydanie rozkop. povolenia-verej. zeleň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,89 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 2. 2023

27.Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby

27.Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,61 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 15. 2. 2023

28.Zápis o vykonaných skúškach inštalácií

28.Zápis o vykonaných skúškach inštalácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,43 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 15. 2. 2023

29.Zápis o skúške vodotesnosti žumpy

29.Zápis o skúške vodotesnosti žumpy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,44 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 15. 2. 2023

30.Žiadosť ohlásenie reklamnej stavby do 3m

30.Žiadosť ohlásenie reklamnej stavby do 3m.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,13 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 15. 2. 2023

31.Žiadosť o povolenie reklamnej stavbyod 3m2 do 20m2

31.Žiadosť o povolenie reklamnej stavbyod 3m2 do 20m2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,78 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 15. 2. 2023

32.Žiadosť o povolenie reklam. stavby väčšej ako 20m2

32.Žiadosť o povolenie reklam. stavby väčšej ako 20m2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,06 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 15. 2. 2023

33.Ohlasenie odstranenia informacneho-reklam. zariadenia

33.Ohlasenie odstranenia informacneho-reklam. zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,37 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 15. 2. 2023

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
2
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2
1
3 4 5

Počasie

dnes, utorok 23. 4. 2024
zamračené 13 °C 0 °C
streda 24. 4. dážď so snehom 7/2 °C
štvrtok 25. 4. oblačno 11/2 °C
piatok 26. 4. zamračené 11/0 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

hore