Dnes: Eliška Zajtra: Brigita

kalendar  KALENDÁR PODUJATÍ

Dôležité informácie pre stravníkov na školský rok 2022/2023

Uverejnené: 17. august 2022

Zmena spôsobu úhrady stravy (platí pre všetkých stravníkov):

Strava sa bude uhrádzať , do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na číslo účtu: SK 48 0200 0000 0016 4680 4555

Výška mesačných  zálohových platieb:

Stravník – dieťa MŠ – celodenné stravovanie         36 €

                                 -  poldenné stravovanie          30 €

                                 -  desiata                                 12 € 

                - žiak ZŠ I. stupeň                                    30 €

                - žiak ZŠ II. stupeň                                   32 €

                - zamestnanec OÚ, MŠ                            26 €

                - zamestnanec ZŠ                                    30 €   

Prvá splátka bude v mesiaci august a posledná v máji. Vyúčtovanie stravy bude realizované v mesiaci júl.

Stravu už nebude možné uhrádzať vkladaním hotovosti na účet ŠJ.

               Na začiatku školského roka 2022/2023 má rodič povinnosť prihlásiť svoje dieťa na stravu. Svojim podpisom na zápisnom lístku potvrdí súhlas s podmienkami stravovania. Zápisný lístok si môžete stiahnuť na stránke MŠ v časti Jedáleň, alebo osobne vyzdvihnúť v jedálni od 19.8.2022 do 26.8.2022 v čase od 7.30 do 14.00 hod. Pri odovzdaní zápisného lístka dostanete variabilný symbol, ktorý budete potrebovať pri bezhotovostnej úhrade stravy.

            Bližšie informácie na mobil.čísle vedúcej ŠJ: 0904628502