Rozhodnutia o daniach z nehnuteľnosti a za psa - oznam

Uverejnené: 22. júl 2020

Oznamujeme Vám, že od 22.7.2020 boli doručované rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a za psa na rok 2020. Vzhľadom k  rekonštrukcií obecného úradu a MŠ a úpravy úradných hodín Vás chceme poprosiť, aby ste dane uhrádzali elektronicky prevodom z účtu, prípadne osobne do pokladne obecného úradu.